Паролата ще бъде изпратена на вашия имейл адрес.

Benepura.bg уважава Вашата поверителност и се ангажира да защитава вашите лични данни. Нашата Политика за защита на лични данни ще ви информира за това как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате нашия сайт (“Сайта”) и ще ви запознае с вашите права за поверителност и за начина, по който законът ви защитава. политика на поверителност.

Регистрирането в този сайт ще Ви даде достъп до статуса на Вашите поръчки и тяхната история. Просто кликнете на бутона 'Регистриране' и въведете вашия имейл адрес. Ние изискваме само тази информация, която е нужна, за да стане процеса на пазаруване бърз и лесен.
Регистриране